Kommunal leiebolig

Kommunal bolig er en av våre virkemidler for deg som har utfordringer i din bosituasjon. 

Kommunal leiebolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Horten kommune eier eller forvalter. Noen har behov for boligen livet ut.  


Kommunale boliger

Vi har boliger rundt om i hele kommunen. Noen enkeltvis, andre steder har vi flere kommunale leieboliger på samme sted. Kommunen disponerer omtrent 450 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.


 

Bor du i en kommunal leiebolig og har spørsmål om ditt leieforhold?

Ta kontakt med de som du har skrevet kontrakt med 

 • Usbl Horten tlf. 22 98 38 00 eller
 • Horten kommune v/eiendom, tlf 476 78 762 
   

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284