Kommunal leiebolig

Klikk for stort bilde

Har du vansker med å leie en bolig på det private markedet, eller trenger du en tilrettelagt bolig kan du søke om leie av en kommunal bolig. 

Er du i en nødssituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Horten

Hvem kan søke?

Du kan søke om leie av kommunal bolig dersom du: 

 • på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke er i stand til selv å skaffe egnet bolig,
 • har minst 2 års botid i Horten kommune. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det.

Gjør deg kjent med Vilkår for tildeling av kommunal leiebolig (PDF, 2 MB) før du søker. 

Hvordan søker jeg om leie av kommunal bolig?

 • logg inn med id-brikke og send elektronisk søknad
  eller
 • fyll ut og skriv under søknad om kommunal leiebolig (PDF, 242 kB) 
 • legge ved fullmaktskjema (PDF, 178 kB) dersom du fyller ut søknaden for andre, både elektronisk eller papir
 • husk å legge ved
  • selvangivelse,
  • inntektsopplysninger og
  • en uttalelse fra aktuell kontaktperson dersom du har behov for en tilrettelagt bolig. 
 • send skjema til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning i søknadsprosessen, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 409 05 443, hverdager kl 09 - 14.00.

Når kan jeg regne med å få svar?

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Dersom saken tar over en måned å behandle, vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden din vil være ferdig behandlet. 

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Klage på vedtak 

Har du har fått avslag på søknad om kommunal leiebolig kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du mottok vedtaket. Klagen må inneholde: 

Klagen sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten.
Har du spørsmål, ring Helse- og boligservice på telefon 409 05 443, hverdager kl 09 - 14.00.

 • Når du klager vil saken bli gjennomgått på nytt. Dersom du ikke får medhold i klagen går den automatisk til kommunal klagenemd.

Informasjon

Har du behov for depositiumsgaranti, ta kontakt med NAV i Horten

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284