Bolig

Hus i Horten - Klikk for stort bildeVi vil støtte innbyggere i å mestre egne liv, slik at det å være vanskeligstilt på boligmarkedet er noe man er i en kortere periode.


I utgangspunktet er det innbyggerens eget ansvar å skaffe seg bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske eller fysiske utfordringer fører til at noen likevel har problemer med å skaffe eller beholde en egnet bolig. Målsettingen med det boligsosiale arbeidet er at alle skal ha et trygt hjem, noe som speiles i den Nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken. Strategien peker ut viktige innsatsområder som også vi i Horten skal jobbe for: 

 1. Flere skal kunne eie egen bolig
 2. Leie skal være et trygt alternativ
 3. Sosial bærekraft i boligpolitikken
 4. Tydelige roller, nødvendig kunnskap og kompetanse

Her kan du lese vår temaplan for Boligsosialt arbeid  (PDF, 642 kB)

Er du vanskeligstilt og har utfordringer med din bosituasjon? 

 

Kontakt

Boligkonsulent
Tlf: 97550183

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284