Bolig

Braarudtoppen(gamle Horten sykehus) og Åsentunet(nytt bygg) med mange omsorgsleiligheter. - Klikk for stort bildeÅ skaffe seg bolig og et sted å bo er et privat anliggende. For de som ikke mestrer dette selv har kommunen flere virkemidler. 

Kommunen bistår vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette kan være personer eller familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. 

Boligfinansiering

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank men som ønsker å kjøp bolig eller har behov for refinansiering av dyre lån eller utbedring og tilpasning av bolig. 
Tilskudd til etablering er for deg som ikke klarer å betjene et Startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig.
Tilskudd til tilpasning er for deg som har behov for å tilrettelegge boligen til ditt funksjonsnivå.
Bostøtte er for deg som har høye boutgifter og lave inntekter. 

Leie kommunal bolig

Kommunal leiebolig/omsorgsbolig er for deg som har vanskelig med å skaffe deg bolig på det private markedet. 

  Trenger du økonomisk hjelp til depositumgaranti, ta kontakt med NAV. 

  Boligsosial temaplan 

  Vi har utarbeidet en plan for hvordan det boligsosiale arbeidet (PDF, 2 MB) skal se ut i Horten kommune. 

  Nyttige lenker:

   Kontakt

   • Horten Kommune
    Postboks 10,
    3191 HORTEN
   • Besøk
    Teatergata 11
    3187 HORTEN
   • Telefon
    33 08 50 00
   • E-post
    postmottak@horten.kommune.no
   • Åpningstider
    Hverdager: 08-15.00
   • Organisasjonsnummer
    964 951 284