Bolig

Hus i Horten - Klikk for stort bilde  

Vi vil støtte innbyggere i å mestre egne liv, slik at det å være vanskeligstilt på boligmarkedet er noe man er i en kortere periode.

I utgangspunktet er det innbyggerens eget ansvar å skaffe seg bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske eller fysiske utfordringer fører til at noen likevel har problemer med å skaffe eller beholde en egnet bolig. Målsettingen med det boligsosiale arbeidet er at alle skal ha et trygt hjem, noe som speiles i den Nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken. Strategien peker ut viktige innsatsområder som også vi i Horten skal jobbe for: 

 1. Flere skal kunne eie egen bolig
 2. Leie skal være et trygt alternativ
 3. Sosial bærekraft i boligpolitikken
 4. Tydelige roller, nødvendig kunnskap og kompetanse

   

Er du vanskeligstilt og har utfordringer med din bosituasjon? 

 

Kontakt

Boligkonsulent
Tlf: 975 50 183

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284