TT-ordningen

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. TT-ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Hva er tt-kort?

TT-kort gis i prinsippet til personer mellom 10 og 67 år, som har sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming. Fastsatt beløp overføres to ganger per år til TT-kortet. Beløpets størrelse avgjøres av fylkeskommunen. 

Godkjente brukere får tildelt et elektronisk TT-kort fra fylkeskommunens kortleverandør. TT-kortet er gyldig så lenge brukeren er tilknyttet ordningen. TT-kortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
Fylkeskommunen fyller opp TT-kortet med reisetilskudd to ganger pr år med halvparten av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Dette dekker ikke TT-kortet

Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger. NAV gir informasjon om andre ordninger, for eksempel helsereiser og arbeidsreiser.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise (pasientreise).

Egenandel 

Det er en egenandel per. reise på kr 35,-.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistret i Vestfold. Avstand til holdeplass eller manglende/utilfredsstillende kollektivtransporttilbud kvalifiserer ikke for å bli godkjent som bruker av ordningen. Transportordningen er heller ikke et tilbud i forbindelse med skade/rehabilitering.

TT-ordningen er et fylkeskommunalt tilbud som ikke er lovpålagt.

Hvordan søke om tt-kort?

Din fastlege må:

Send begge skjemaene til Horten kommune v/Helse- og boligservice, postboks 10, 3191 Horten

Kommunen mottar søknaden og sender den videre til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Ønsker du mer informasjon om tt-kort kan du lese mer her

Har du spørsmål angående ditt tt-kort?

Er du en godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp på kortkontoen, kan du gå inn på nettsidene til Rogaland taxi, eller ringe telefon 519 09 001. Hvis du ikke får svar, ring Vestfold og Telemark fylkeskommune på telefon 35 91 70 00 eller send epost til post@vtfk.no

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

post@vtfk.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284