TT-ordningen

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. 

Hva er tt-kort?

TT-kort gis til personer som har en sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming. Fastsatt beløp overføres to ganger per år til TT-kortet. Beløpets størrelse avgjøres av fylkeskommunen. 

Godkjente brukere får tildelt et elektronisk TT-kort fra fylkeskommunens kortleverandør. TT-kortet er gyldig så lenge brukeren er tilknyttet ordningen. TT-kortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
Fylkeskommunen fyller opp TT-kortet med reisetilskudd to ganger pr år med halvparten av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Dette dekker ikke TT-kortet

TT-ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise (pasientreise).

Egenandel 

Det er en egenandel per. reise.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284