Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset rehabilitering og opptrening i dagliglivets gjøremål som skjer hjemme hos deg og ditt nærmiljø. Det er generell trening for å gjenvinne funksjon som du inntil nylig mestret. Målet er å opprettholde eller øke din mulighet for å være selvstendig og mestre aktiviteter i hverdagen.

Hva inneholder tjenesten?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringene du har i hverdagen og lage en plan for hvordan du kan mestre utfordringene. Vi kommer hjem til deg og hjelper deg å trene, slik at du kan nå dine mål. For å oppnå målene jobber vi tett sammen med deg i en avtalt tidsperiode fra 2-6 uker.

Du må være motivert til å gjøre en innsats, slik at du i størst mulig grad kan nå dine mål.

Eksempler på mål å trene på kan være:

 • komme deg inn og ut av senga
 • dusje selv
 • kle av/på deg selv
 • lage mat,
 • gå utendørs, handle varer, å delta i sosiale aktiviteter/ hobbyer som er viktige for deg
 • ta i bruk aktuell teknologi/hjelpemidler

Hvem kan få tilbud om hverdagsrehabilitering? 

Voksne og eldre som nylig har hatt et funksjonsfall eller som trenger opptrening for å gjenvinne funksjon etter sykdom eller skade. Du må ha motivasjon og potensiale for å gjenvinne ferdigheter, og et ønske om å klare deg selv hjemme i størst mulig grad. 

Kontakt

Telefon: 992 04 295, hverdager mellom klokken 08.00 - 16.00 

Kontakt

Guri Knudsrød
Leder rehabiliteringstjenesten
Mob: 91387477

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284