Hjelpemidler / Korttidslån

Har du behov for et hjelpemiddel?

Har du et kortvarig behov for et enkelt hjelpemiddel kan du låne det på korttidslageret. Med kortvarig behov mener vi inntil tre måneder. Har du et langvarig behov for hjelpemidler (over to år) kan du søke om langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ergoterapeutene, har tlf. 33 08 66 37 og telefontid mandag - fredag mellom kl. 8.30 - 10.00, de kan bistå deg med å søke. De kan også bistå med råd og veiledning for både større og mindre endringer i ditt hjem.   

Krykker er ikke til utlån, det kan kjøpes på apoteket.

 

Kontakt 

Ergoterapitjenesten tlf: 33 08 66 37 
Mandag - fredag: kl. 8.30 - 10.00.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284