Helseinformasjon

Her er det informasjon om noen vanlige helseutfordringer og kontaktpersoner.

helsenorge.no finner du informasjon om sykdom og forebygging av sykdom og plager, og hvordan du kan mestre disse på best mulig måte. 

Her er lenker til informasjon og kontaktpersoner innenfor noen helseutfordringer:

Diabetes 

Informasjon om forebygging og mestring av diabetes finner du på helsenorge.no

Lokal kontakt: 
Diabetesforbundet, Horten og Nordre Vestfold
e-post: hortenognordrevestfold@diabetes.no 

KOLS

Informasjon om forebygging og mestring av KOLS finner du på helsenorge.no

Lokal kontakt:
LHL-Horten 
mobil:908 67 475
e-post: lhl.horten@lhl.no

Hjerte- og karsykdommer

Informasjon om forebygging og mestring av hjerte- karsykdommer finner du på helsenorge.no

Lokal kontakt:
LHL-Horten 
mobil:908 67 475
e-post: lhl.horten@lhl.no

Psykiske helseplager

Informasjon om forebygging og mestring av hjerte- karsykdommer finner du på helsenorge.noLokal  kontakt: 
Mental helse, Horten
e-post: horten@mentalhelse.no
Kommunen har flere gruppetilbud for å  mestre psykiske helseplager, se gruppetilbud.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284