Støttekontakt - tjenestebeskrivelse

Støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre. Du kan søke om støttekontakt hvis du er avhengig av hjelp til å få en meningsfull fritid, sosialt nettverk og å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Tjenestens innhold

Tjenesten kan gis som individuelt tilbud, som gruppeaktivitet eller som fritid med bistand. Tjenesten blir utformet i samarbeid med deg.

Hva kan du forvente av oss:

 • vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov
 • vi ivaretar og behandler deg med respekt
 • du får en kontaktperson å forholde deg til
 • vi har taushetsplikt
 • støttekontakten er informert om sin rolle og overholder avtaler

Hva vi forventer av deg:

 • du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning
 • du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • du gir oss nødvendige opplysninger og gir uttrykk for hva du ønsker å bruke støttekontakttilbudet til
 • du gir beskjed til støttekontakten om avtaleendringer

Praktiske opplysninger

Støttekontakt er gratis, men du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284