Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Kalender med rød ring rundt den 15. dagen - Klikk for stort bilde

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av a-meldingen og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Virksomhet

En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende inn a-meldingen. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.

Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv innbetale skatter og avgifter. Personen skal da normalt sett ha fått utskrevet forskuddsskatt.

Privatperson

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Du finner mer informasjon om dette på altinn.  

Organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner, som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift, kan benytte en forenklet oppgjørsordning. Les mer om forenklet A-melding.

Informasjon om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner finner du hos skatteetaten.no.

A-ordningen for arbeidsgivere

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

A-meldingen skal sendes elektronisk minst én gang i måneden med opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger. A-meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn. Frist for levering er den 5. i hver måned.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen. Frist for betaling er den 15. annen hver måned. Det vil si at du 15. mars sender inn for månedene januar og februar, 15. mai for mars og april, og så videre.

Elektronisk innsending

A-meldingen skal leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal du fortsatt betale til Horten kemnerkontor annenhver måned som i dag (15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november og 15. januar).

Arbeidsgiver har fortsatt plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Gå gjennom rutiner, systemer og arbeidsfordeling for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284