Forskuddsskatt person og næring

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt. Det samme kan gjelde hvis du er deltaker i ansvarlig selskap og kan forvente andel av skattbart overskudd fra selskapet. Videre kan det gjelde personlige skattytere hvis de har større kapitalinntekter som det ikke er tatt hensyn til i det forskuddstrekket de har i lønnsinntekten. 

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året.  Forfallsdatoene er de samme hvert år:

 • 15. mars
 • 15. mai
 • 15. september
 • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling. Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og fram til betaling skjer.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

 • Betal til kontonummer: 6345 06 07012
 • KID-nummer får du hos Skatteetaten.
 • Velg skatteart: forskuddsskatt.
 • Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du ikke er enig i utskrivingen av forskuddsskatt, må du søke Skatteetaten om endring.

Obs! Har du søkt Skatteetaten om å endre utskrevet forskuddsskatt, må du betale til fastsatt tid det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir satt ned vil dette bli regulert ved neste termins betaling. Bortfaller forskuddsskatten blir innbetalt beløp tilbakebetalt uten rentegodtgjørelse.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284