Ettergivelse av skatt og avgift

Kalkulator, penn og et dokument med mange tall - Klikk for stort bildeSkatter og avgifter skal som en hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring. Ettergivelse  - eller lemping - innebærer et unntak fra denne hovedregelen og krever særskilt hjemmel. 

Dersom du også har gjeld til andre kreditorer enn Kemnerkontoret, bør du først søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden. Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte skattegjelden din.

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner.

For skattytere med pensjonsgivende inntekt, vil en eventuell ettergivelse påvirke denne, og medføre reduserte pensjonspoeng for vedkommende år.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Ettergivelse av hensyn til det offentlige betyr at vi vil få bedre dekning av skattekravet ved at du gir oss et betalingstilbud, enn det vi kan oppnå ved å kreve inn skattegjelden. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon av inntekter og utgifter. Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.

Ettergivelse av hensyn til skyldneren

Ettergivelse av hensyn til deg som skyldner kan gis hvis du har fått betalingsvansker på grunn av død, sykdom eller lignende årsaker. Sykdommen må være alvorlig og varig.
Du må dokumentere at du er syk, og at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine.

Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3..

Skattehjelpen

Mener du skattegjelden din er feil etter å ha blitt skjønnslignet, ta kontakt med Skattehjelpen før du søker om ettergivelse.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284