Serveringsbevilling

Horten kommune behandler søknader om serveringsbevillinger i henhold til serveringsloven. 

Saksbehandling 

Dersom du skal starte serveringssted må du søke serveringsbevilling. Søknader om serveringsbevilling behandles administrativt. Forventet saksbehandlingstid 4 - 6 uker. 

 • Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskravet i regelverket etterleves. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter, bemerkninger fra disse kan få avgjørende betydning for søknaden din.
   

Hvem må ha en serveringsbevilling?

Et serveringssted er et sted for det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for bespsisning på stedet. Eksempler på serveringssteder er restaurant, kafe, konditori, gatekjøkken, pub. Det gjelder både innendørs og utendørs servering, og også selvbetjeningsservering. Det er ikke et avgjørende kriterium at det finnes sitteplasser eller bord. Et gatekjøkken hvor serveringen f.eks. foregår gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. En kiosk som i tillegg til vanlige kioskvarer selger varme pølser og brød mv., regnes også som et serveringssted og må ha serveringsbevilling. 
 

Bevillingsgebyrer

Det er ikke noe fast gebyr knyttet til serveringsbevillinger.
 

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Serveringsloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Styrer må ha avlagt kunnskapsprøve om serveringsvirksomhet. (Etablererprøven)

Alle som søker om å bli godkjent som styrer for steder med serveringsbevilling må ha avlagt og bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve. Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner. I Horten kommune er det hos Voksenopplæringen man kan avlegge prøven.


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284