Serveringsbevilling

Horten kommune behandler søknader om serveringsbevillinger i henhold til serveringsloven. 

Saksbehandling

Dersom du skal starte serveringssted må du søke serveringsbevilling. Søknader om serveringsbevilling behandles administrativt. Forventet saksbehandlingstid 4 - 6 uker.

 • Horten kommune behandler søknader om serveringsbevillinger i henhold til

  Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

 • Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskravet i regelverket etterleves. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter, bemerkninger fra disse kan få avgjørende betydning for søknaden din.
    

Bevillingsgebyrer

Det er ikke noe fast gebyr knyttet til serveringsbevillinger.
 

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Serveringsloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Styrer må ha avlagt kunnskapsprøve om serveringsvirksomhet. (Etablererprøven)

Alle som søker om å bli godkjent som styrer for steder med serveringsbevilling må ha avlagt og bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve. Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner. I Horten kommune er det hos Voksenopplæringen man kan avlegge prøven.


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284