Flyktningkrisen i Ukraina

Ukraina - Klikk for stort bilde På vegne av Horten kommune ønsker vi å takke for alle henvendelser og tilbud om hjelp fra dere innbyggere i denne tiden. Vi har stor forståelse for rastløsheten og iveren etter å hjelpe til som mange av dere føler på nå. 

Det er nå to uker siden det russiske masseangrepet på Ukraina. Oppdateringene fra krigen kommer i en slik hastighet at det allerede virker så uendelig mye lenger.

Samtidig må det påpekes at to uker er svært kort tid når man skal rigge seg til for Europas raskest voksende flyktningkrise siden andre verdenskrig. Som kommune er vi underlagt føringer fra staten og det er de vi lytter til i møte med situasjonen i øst. I løpet av neste uke er det ventet en avklaring på hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen vår.

Asylsøkere fra Ukraina

Det er per nå over to millioner mennesker på flukt fra Ukraina. De fleste som nå flykter fra angrepene er mødre med barn. Antakelig vil det også komme enslige, mindreårige flyktninger. Det er heller ikke usannsynlig at russiske og hviterussiske innbyggere vil flykte fra Putins regime.

Det er Nasjonalt ankomstsenter i Råde som er første oppholdssted for asylsøkere som kommer til Norge. Formålet med senteret er å sikre beredskap ved økte ankomster, og mer effektiv behandling av asylsøknader ved at flere steg i prosessen gjennomføres på ett sted.

Det er flere som allerede har reist til Norge som turister. Noen bor hos venner, andre på hotell. Disse menneskene ønskes selvsagt velkommen. Samtidig er det viktig å huske at dersom denne krisen blir langvarig vil man som turist ha få rettigheter når egne midler tar slutt. Det er et sterkt ønske fra sentrale myndigheter at de som ønsker å oppholde seg her over lengre tid, melder seg til ankomstsenteret i Råde for registrering.

Hva gjør kommunen?

Det er ventet at kommunene blir bedt flyktninger allerede i de kommende ukene. Horten kommune er godt i gang med planlegging av å ta imot flyktninger til Horten:

 • Vi forbereder akutthjelp og helsetilbud
 • Vi ser på skole- og barnehagetilbudet for de yngre og introduksjonsprogrammer for de eldre
 • Vi har oversikt over innlosjering og bosetting i kommunen.

Kommunen følger situasjonen tett og handler etter føringer fra sentrale myndigheter. Signalene herfra er tydelige:

 • Ikke reis til Polen for å hente flyktninger på egen hånd
 • Ønsker du å hjelpe, bruk etablerte organisasjoner.
 • Ta gjerne kontakt med oss på epost. Vi forsøker å svare opp fortløpende, men det kan gå litt tid før du hører noe fra oss.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284