Fakta om jod

 Jodtiltaket har lang historie som konsekvensreduserende tiltak i atomberedskapen i Norge og er omhandlet i flere strålevernsrapporter og tydelig beskrevet i planverk. 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av stabilt jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Fakta om jodtabletter

 • Jodtabletter inneholder kaliumjodid som er et salt av stabilt (ikke radioaktivt) jod.

   
 • Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Hvis det ikke er radioaktivt jod i et utslipp, vil det ikke være noen grunn til å ta en jodtablett.
   
 • Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.
   
 • Jodtabletter skal kun tas dersom sentrale myndigheter ved Kriseutvalget for atomberedskap gir den anbefalingen.
   
 • Som for de fleste medikamenter, kan det være helserisiko ved å ta for høye doser.
   
 • Bordsalt, matvarer og kosttilskudd som inneholder jod, har bare små mengder jod som ikke er nok til å blokkere opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen.
   
 • ​IKKE BRUK BORDSALT SOM ERSTATNING FOR JODTABLETTER ved atomhendelser – bordsalt i større mengder kan være svært helseskadelig.
   
 • Bare jodtabletter skal benyttes som beskyttelse ved en atomhendelse.


Du kan lese mer på DSAs nettsider om beredskap ​​​​


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284