Grunnskoleopplæring for voksne

Hos oss kan du som voksen få tilbud om opplæring i grunnskolefag (Horten voksenopplæring) - Klikk for stort bilde

Horten kommunale voksenopplæring tilbyr voksne elever tilpasset grunnskoleopplæring.

Hvem kan søke?

Er du over 15 år og trenger grunnskoleopplæring eller annen opplæring på grunnskolens område, har du rett til slik opplæring etter opplæringsloven § 4A-1. Horten kommunale voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne bosatt i Horten og Holmestrand kommune.

Vi tilbyr undervisning i fem fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, og vi tilpasser undervisninga til deg og dine behov. Full ukeplan er 28 timer undervisning. I tillegg har vi fagveiledning to timer per uke.

Du kan ta grunnskolen over ett, to eller tre år. Du kan for eksempel ta to fag det første året og tre fag det andre, eller ha full ukeplan over ett, to eller tre år.

Alle som ønsker å søke på grunnskolen, blir kartlagt i norsk, engelsk og matematikk. Hvis du har en rett til opplæring, får du tilbud om undervisning ut fra kartleggingsresultat og informasjon som kommer frem i veiledningssamtalen.

Opplæring, bøker og annet undervisningsmateriell er gratis.

Hvordan kan jeg søke? 

Fyll ut søknadsskjema (PDF, 72 kB) og send til skolen. Vi vil ta kontakt med deg innen tre uker fra mottatt søknad.

Vi ønsker alle velkommen til et spennende og internasjonalt læringsmiljø på Horten kommunale voksenopplæring.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommunale voksenopplæring
  Postboks 10
  3191 Horten
 • Besøk
  Kong Sverre, Nedre vei 18
  3183 Horten
 • Telefon
  33 08 57 30
  33 08 57 32
 • e-post
  vo@horten.kommune.no