Spesialundervisning

Informasjon om spesialundervisning - Klikk for stort bilde

Horten voksenopplæring gir undervisning til voksne med særskilte behov for opplæring.

Hvem kan søke?

Retten til spesialundervisning gjelder voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 4A-1 og 4A-2, som enten

 • ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne
 • har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Undervisningen gis i grupper eller individuelt, tilpasset den enkeltes behov. 

Du kan også søke om logopedtjeneste for voksne ved Horten kommunale voksenopplæring. Logopedtjenesten gir undervisning til personer med språk-, tale og/eller kommunikasjonsvansker.

Les mer: om voksnes rett til opplæring.

Les mer: om saksgangen for å søke om spesialundervisning for voksne.

 

Hvordan kan jeg søke?

Fyll ut søknadsskjema (PDF, 557 kB) og send det til skolen. Vi vil ta kontakt med deg innen tre uker fra mottatt søknad.

Velkommen til et spennende og internasjonalt læringsmiljø på Horten kommunale voksenopplæring.

Kontakt

 • Horten Kommunale voksenopplæring
  Postboks 10
  3191 Horten
 • Besøk
  Kong Sverre, Nedre vei 18
  3183 Horten
 • Telefon
  33 08 57 30
  33 08 57 32
 • e-post
  vo@horten.kommune.no