Grunnskoleopplæring for voksne

Hos oss kan du som voksen få tilbud om opplæring i grunnskolefag - Klikk for stort bilde

Horten kommunale voksenopplæring tilbyr voksne elever tilpasset grunnskoleopplæring.

Hvem kan søke?

Er du over 15 år og trenger grunnskoleopplæring eller annen opplæring på grunnskolens område, har du rett til slik opplæring etter opplæringsloven § 4A-1. Horten kommunale voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne bosatt i Horten kommune.

Vi tilbyr undervisning i fem fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, og tilpasser undervisninga til deg og dine behov.

Du kan ta grunnskolen over ett eller flere år. Du kan ta enkeltfag eller ha full ukeplan.

Alle som søker på grunnskole for voksne, blir kartlagt i norsk, engelsk og matematikk. Hvis du har rett til opplæring, får du et vedtak med tilbud om undervisning. Tilbudet gis ut fra kartleggingsresultat, og informasjon som kommer fram i veiledningssamtalen.

Opplæring, bøker og annet undervisningsmateriell er gratis.

 

Hvordan kan jeg søke? 

Fyll ut søknadsskjema (PDF, 72 kB) og send til skolen. Vi vil ta kontakt med deg innen tre uker fra mottatt søknad.

Vi ønsker alle velkommen til et spennende og internasjonalt læringsmiljø på Horten kommunale voksenopplæring.

Kontakt

 • Horten Kommunale voksenopplæring
  Postboks 10
  3191 Horten
 • Besøk
  Kong Sverre, Nedre vei 18
  3183 Horten
 • Telefon
  33 08 57 30
  33 08 57 32
 • e-post
  vo@horten.kommune.no