Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Ved Horten kommunale voksenopplæring kan du avlegge etablererprøven for serveringsvirksomhet elektronisk.

Hvem må avlegge etablererprøven?

Dersom du skal starte et serveringssted (et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke) eller være daglig leder for et serveringssted, må du ta etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Læremateriell til etablererprøven kan kjøpes av VINN - Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.


Hvordan kan jeg søke?

For å søke om å avlegge prøven må du sende oss ditt navn, fødselsdato og adresse og angi hvilken prøve du skal avlegge. Vennligst send disse opplysninger via e-post til følgende adresse: vo@horten.kommune.no. 


Om etablererprøven:

 • Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
 • For å bestå prøven må minimum 40 svar være riktige.
 • Prøvetakeren har anledning til å benytte lovsamlinger som hjelpemidler. Disse får du hos oss.
 • Tid til disposisjon på prøven er 90 minutter.


Pris:

Pris for å avlegge prøve: Kr. 400,-.

 • Beløpet kan betales på forhånd til Horten kommunes kontonummer: 7159.05.45060. Merk betalingen med: Etablererprøve og kandidatens navn. Ta med kvittering når du møter til prøve.

eller

 • Beløpet kan betales på Vipps nr 88168. Merk betalingen med: Etablererprøve og kandidatens navn. Ta med kvittering når du møter til prøve.

eller

 • Beløpet kan betales kontant ved frammøte. Gebyr på kr. 50,- kommer i tillegg.

DERSOM DU IKKE MØTER TIL AVTALETIDEN - OG IKKE HAR GITT BESKJED SÅ TIDLIG SOM MULIG, SENEST TO DAGER (48 TIMER), FØR OPPSATT TID, VIL DU BLI FAKTURERT FOR PRØVEGEBYRET I SIN HELHET. Ved framvist legeattest for fraværet bortfaller krav om gebyr.


Oppmøte:

 • Horten Voksenopplæring, Nedre vei 18, 3183 Horten.
 • Prøven kan gjennomføres torsdager og fredager kl. 09.00 - 14.00. Ta kontakt som beskrevet over
       for å avtale tid.
 • Møt presis.
 • Ved frammøte til prøven må du ha med gyldig legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde) og kvittering for betalt gebyr.

Kontakt

 • Horten Kommunale voksenopplæring
  Postboks 10
  3191 Horten
 • Besøk
  Kong Sverre, Nedre vei 18
  3183 Horten
 • Telefon
  33 08 57 30
  33 08 57 32
 • e-post
  vo@horten.kommune.no