Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)lyser ut tilskudd mot barnefattigdom og inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner om å søke.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket rettet seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrist: 8.desember

Du kan søke gjennom Bufdirs søknadsportal.

For mer informasjon se tilskuddets nettside Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og søke om tilskudd mot barnefattigdom.

Kommunalkontaktperson er Trude Movig.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284