Tilskuddsordning: Grønne midler

Lyspære med et spirende tre inni. "Horten kommunes grønne midler - miljøengasjement - nyskapning - nærmiljø" står skrevet på utsiden. Horten kommune-logo "Mulighetene er akkurat her" og en QR-kode som lenker til søknadsskjema er i bunnen av bildet. Lenketekst: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg id="Isolation_Mode" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54.33 39.65"><defs><style>.cls-1{fill:#fafafa;}.cls-2{fill:#dedede;}</style></defs><polygon class="cls-1" points="8.34 19.02 5.15 16.21 0 0 54.33 12 6.05 39.65 6.23 22.26 8.34 19.02"/><polygon class="cls-2" points="54.33 12 5.15 16.21 8.34 19.02 6.23 22.26 54.33 12"/></svg> - Klikk for stort bilde

Horten kommune ønsker å fremme praktiske tiltak, nyskapning og aktiviteter i nærmiljøet som gir en positiv lokal miljøeffekt og økt miljøengasjement i kommunen. Tilskuddet er i 2023 på til sammen kr 100 000,-.

Frist for å søke

15. februar 2023

Hvem kan søke:

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper i Horten kommune.
 • Organisasjoner og institusjoner i Horten kommune.
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere i Horten kommune.
 • Tjenesteenheter i Horten kommune.

Hva kan det søkes om:

Små eller store prosjekter utenom organisasjoners regulære drift, som ikke allerede er gjennomført. Som eksempler nevnes praktisk opplysnings- og opplæringsarbeid, gjenbruk og utlån, reduksjon av energiforbruk, miljøvennlig transport og båthold, bærekraftig forbruk, dyrkning og beplantning samt prosjekter som fremmer biologisk mangfold.

Kriterier for tildeling

Prosjektet må oppfylle disse kriteriene:

 • Prosjektet skal bidra til økt miljøengasjement.
 • Prosjektet skal ha lokal forankring og engasjere innbyggere i Horten kommune.
 • Prosjektet skal være nyskapende og framtidsrettet.
 • Prosjektet skal ha en start- og sluttdato.
 • Prosjektet skal ha en grad av egeninnsats og/eller egenfinansiering.

Søknader som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier vil bli prioritert:

 • Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper.
 • Prosjekter rettet mot publikum generelt, fremfor privatpersoner / organisasjoner.
 • Prosjekter som gir en positiv effekt for nærmiljøene i kommunen.

Alle kriteriene trenger ikke å være oppfylt. Her finner du retningslinjene for å søke (PDF, 417 kB).

Hvordan søke

 1. Les retningslinjene (PDF, 417 kB) for Horten kommunes grønne midler.
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet.
 3. Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PC-er og trådløst nett tilgjengelig for publikum.

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Vi registrerer alle søknader når vi mottar dem. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opp til flere dager.
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfrister er gått ut. Sak om tildeling av Horten kommunes grønne midler vil bli behandlet i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk.
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet samt på disse nettsidene.
 4. Søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene når vedtak er fattet.
 5. Søkere som er tildelt midler skal sende inn en kortfattet rapport, gjerne med bilder, samt regnskapsrapport for brukte midler til postmottak@horten.kommune.no innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler. Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Kontakt

Benjamin Myklebust Rød
Klimarådgiver
Mob: 90880531

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284