«Plan for kommunal infrastruktur 2017 – 2029»

Seilbåter bak indre havn. - Klikk for stort bilde

 

 

Administrasjonssjefen sender med dette forslag til plan for kommunal infrastruktur 2017 – 2029 på høring.Plan for kommunal infrastruktur 2017 – 2029 - Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Økonomi- og handlingsplanen for 2017-2020, at det skal lages en plan for framtidige behov for kommunal infrastruktur i et 12 års perspektiv.

Planen skal inneholde i hovedsak alle fremtidige behov for ny og eksisterende infrastruktur innen alle fagområder for å sikre at Horten kommune har en planmessig tilnærming til videre utvikling av kommunal tjenesteproduksjon.

Planen skal behandles politisk senest første møterunde høsten 2017, ref. politisk sak 203/16 «Økonomi- og handlingsplan med årsbudsjett 2017».

Nærmere om høringsdokumentet

Administrasjonssjefen vil presisere at infrastrukturplanen slik den nå foreligger, inneholder alle innmeldte behov i en 12 års periode.

I henhold til kommunestyrets vedtak, skal Horten kommune ha en langsiktig, bærekraftig økonomistyring og i henhold til vedtatt handlingsregel. Dette innebærer at kommunen til enhver tid har en vedtatt øvre ramme for låneopptak. Slik planen nå foreligger vil det måtte foreslås prioriteringer for å holde seg innenfor dette vedtaket.

For mer informasjon, les innledende kapittel i utkast til Plan for kommunal infrastruktur 2017 – 2029.

Høringen

Alle som ønsker det, er velkomne til å sende inn høringsuttalelse.

Det ønskes først og fremst innspill om prioriteringer av investeringsbehovene. Etter at forslaget til infrastrukturplan har vært ute på høring, skal innspillene fra høringsperioden vurderes, og tas med i det videre arbeidet med å utarbeide et endelig forslag til plan.

Høringsfrist er 10. august 2017. Av hensyn til framdriften ber vi om at høringsfristen overholdes.Høringsdokumentet er tilgjengelig HER (PDF, 9 MB)

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til: postmottak@horten.kommune.no

Sist endret 20.06.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering