Ansattoversikt


Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 50 183
Demenskoordinator og pårørendekontakt 975 50 254
Apotekergata 10, 3187 Horten. 33 08 57 01
03686
408 09 614
SFO Granly 975 50 333
970 62 001
Ring oss og avtal tidspunkt. Vi har dessverre ikke anledning til å ta i mot drop-in avtaler. 975 50 356

Ring oss og avtal tidspunkt dersom du har behov for en samtale. Vi har dessverre ikke anledning til å ta i mot drop-in avtaler.

Grønligata 23, 3188 Horten
Resepsjon 33 08 66 00
975 50 356
Adalsveien 8 33 08 62 40

Adalsveien 8

3185 SKOPPUM

Post- og besøksadresse: Bekkegata 2, 3181 Horten 901 95 505

Rektor: Tommy Strøm Skjørberg

Mobil: 975 50 420

Borreveien 51, 3186 Horten 33 08 62 00
Post- og besøksadresse: Lilaasveien 7, 3189 Horten 33 08 57 60
992 86 709 975 50 302
975 50 199
33 08 59 20 975 50 333
409 05 443
975 50 189
Granåsveien 36, 3179 Åsgårdstrand 975 50 157
975 50 319
975 50 473
409 11 779
Konsulent 33 08 54 26
Rektor 33 08 57 35 975 82 446
Gry Aas
Kommunalsjef NAV Horten
Kulturkonsulent 975 50 114
Helsesykepleier 975 50 028
Styrer, Gartnerløkka barnehage 975 50 045
Besøksadresse: Vestre Braarudgate 1 33 08 57 90
Styrerassistent 33 08 64 20
Rådgiver 920 26 307
Spesialrådgiver 971 78 807
Koordinator 409 11 786
Forløpskoordinator 957 87 079
Saksbehandler 33 08 60 10
Styrer Rørehagen barnehage 472 61 875
Barnehagesjef 33 08 52 42
Leder for Barneverntjenesten 911 91 122
Kontaktperson for DKSS 916 87 016
Fagleder 975 50 247
33 08 67 00 975 50 057
33 08 55 75
Eiendomssjef 908 55 161
Styrerassistent 975 50 043
Arrangementsansvarlig, Bakkenteigen Kulturhus 950 79 271
Avdelingsleder Nord 975 50 215
Undervisningsinspektør 924 29 618
kontakt HAV
975 50 115
Styrer, Åsgårdstrand barnehage 33 08 58 90 975 50 326
HOPP-koordinator barnehage
Styrer, Skavli barnehage 33 08 65 00 975 50 409
409 06 074 409 06 073
409 05 441
Sykepleier 992 04 295
Varaordfører 412 32 838
Rektor 33 08 60 11 924 05 916
Styrerassistent 977 55 484
Leder PPT 33 08 55 63
Driftsleder Energi og teknikk 908 91 334
Kommunalsjef for oppvekst 33 08 51 17 932 34 892
Jan Einar Bruun
Skolesjef 33 08 51 17 932 34 892
Sekretær 33 08 55 63 948 27 883
Enhetsleder 416 52 498
Kommunedirektørens sekretariat 33 08 54 08 975 50 009
Driftsleder renseanlegg og pumpestasjoner 962 26 954
Avdelingsleder Fogdehaven 452 24 577
33 08 67 79
901 84 953
Assisterende avdelingsleder 944 86 565
Driftsleder bygningsdrift 975 50 194
IKT-ansvarlig 934 94 493
Teamleder Helsestasjonen 975 50 261
Seniorkonsulent 975 50 056
33 08 18 08
Rektor 901 93 298
975 50 446
975 50 335
Enhetsleder/Styrer 975 50 492
Styrer 975 50 492 975 50 492
Leder 916 91 142
Rektor 33 08 61 04 926 52 739
Undervisningsinspektør 33 08 60 14
Geodataingeniør 33 08 51 27
Seniorrådgiver og veterankontakt 975 50 025
Kommunalsjef Helse og velferd 926 26 218

Stein Evensen
Leder Mestringsteam 911 02 340
975 50 005
Avdelingsleder 991 17 476
Styrer 975 50 043 975 50 053
Rektor 974 75 881
33 08 57 01
33 08 57 01
Jordmor 409 05 447
Miljørådgiver 926 18 681
Styrerassistent 936 11 360
Avdelingsleder 906 09 782
Avdelingsleder Miljøtjenesten og Baggerød bofellesskap 975 50 119
Avdelingsleder og fagansvarlig 33 08 50 00 975 50 119
33 08 57 25 975 50 034
IT-veileder 975 50 201
Folkehelsekoordinator
Leder av Ferieklubben i Horten 915 40 840 915 40 840
Leder 33 08 55 68 918 55 874
Fysioterapeut 975 50 426
Helsesykepleier 975 50 349
33 08 62 40 954 69 848
Avdelingsleder 1AB, Demensavdeling(kort tid) 975 50 061
Avdelingsleder Braarudåsen senter og Braarudtoppen 975 50 061 975 50 061
Rektor 975 50 231
Leder Vekstteam 901 91 382
Avdelingsleder 975 50 250
Helsesykepleier 975 50 469
Rådgiver 930 19 968
Kommunikasjonssjef 901 34 154
Fagkoordinator 975 50 067
Driftsleder vei, vann og avløp 975 50 155
Rådgiver Miljørettet helsevern 922 37 799
Avdelingssykepleier 975 50 252
3182 Horten 33 08 66 00 913 87 477
Jordmor 975 50 309
Helsesøster 975 50 028
Styrer 33 08 64 20 930 65 790
975 50 490
Styrerassistent 957 94 756
Avdelingsleder Sentrum 975 50 204
Avdelingsleder Praktisk bistand og Åsgata 975 50 211
Enhetsleder 33 08 50 00 948 15 882
Skolesjef 911 02 582
975 50 076
975 50 085
975 50 090
975 50 060
975 50 071
975 50 112
Kulturhusleder 975 50 116
Avdelingsleder Borre og natt 975 50 094
Planlegger 936 22 845
Avdelingsleder 412 42 849
Ass. avdelingsleder 975 50 388
Teamleder 975 50 193
33 08 50 37
Vestre Braarudgate 1, 3183 Horten 408 09 614
ingeniør forurensning
Rådgiver 33 08 50 88 975 54 590
Avdelingsleder (fungerende) 911 17 647
Resepsjon 33 08 67 00
Avdelingsleder Team Familiehus 975 50 288
Besøksadresse, Teatergata 11 33 08 50 00
975 50 441 975 50 439
Driftsleder grøntanlegg 920 45 079
Leder aktivitetsteamet 920 53 509

Losen: 33 08 59 80

HAV: 922 042 94

Støttekontakt/avslastning: 975 50 473

Styrerassistent 934 29 326
Prosjektleder HOPP 975 50 063
Barne- og familiesjef 975 50 063
Driftsleder Horten svømmehall 33 04 54 10
Rektor 414 29 804
Enhetsleder Voksenhabilitering 990 47 231
Driftsleder renhold 900 70 146
Tiltakskoordinator 33 08 53 35 975 50 491
Avdelingsleder Boligkontor 975 50 499
Enhetsleder 975 50 360
Avdelingsleder 975 33 597
Teamleder Grunnskole 33 08 57 37
Ordfører 33 08 50 00 911 37 727
Leder av ferieklubben 474 87 590
Kommuneoverlege
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling 452 73 707
Kommunalsjef Teknisk 975 50 129
Geir Kjellsen
Leder SFO 932 96 471
Barnevernleder 975 54 547
Leder 2. etg Braarudåsen senter og rehabilitering 913 87 477
975 75 782 975 50 783 975 50 368
Folkehelsekoordinator 993 90 296
Malin H. Korshavn
Ingeniør KTP 33 08 51 42 975 50 455
Enhetsleder Horten helsehus 33 08 53 40 951 68 228
Vibeke Kristiansen
Utekontakten 975 50 441
Ole A. Krogness
Koordinator Familiehuset 975 50 453
904 18 301
33 08 57 39
Rådgiver 33 08 57 48
Konsulent 995 91 719
Saksbehandler 33 08 51 02 926 41 622
Rådgiver kultur og samfunnsutvikling 938 26 572
Rådgiver 33 08 53 93 408 79 293
Daglig leder Galleri Ask og kulturell spaserstokk 924 14 677
Veterankontakt
Fagleder 930 82 923
Enhetsleder 975 50 280
Enhetsleder 975 50 280
Prosjektsjef 456 05 690
Sekretær 33 08 55 75
Politisk sekretariat 33 08 52 83 908 21 049
Helsesykepleier 904 73 853
Avdelingsleder Kongeveien og Ludvig Løvaas gt dagsenter. 415 44 713
Miljøvernsjef
Rektor 33 08 57 31
975 50 066
SFO leder Granly 975 50 333
Avdelingsleder på Braarudåsen Senter og Braarudtoppen 400 16 321
Leder for Granly SFO 975 50 333
Avdelingsleder 901 90 428
Leder Veksteam 409 11 771
Koordinator 975 54 562
Avdelingsleder 990 42 001
Assisterende avdelingsleder 975 50 436
Logoped 33 08 57 37
409 11 785
HOPP-koordinator for Hortensbarnehagene 975 50 232
Arealplanlegger 947 80 050
Helsesøster på Lysheim skole 477 09 167
409 11 808
Enhetsleder for kommuneutvikling
Miljørådgiver 414 02 024
Ingeniør 33 08 51 23 406 24 265
Styrer 975 50 320
Styrerassistent 975 50 396 975 50 396
Helsesykepleier 33 08 59 11 975 50 246
Styrerassistent, Skavli barnehage 33 08 65 01
Undervisningsinspektør 33 08 57 43
Heidi Norborg
906 48 884
Enhetsleder Hjemmetjenesten 957 92 197
Enhetsleder 906 37 517

Driftsleder kjøkken og vaskeri 980 07 584
Enhetsleder kommunalteknisk drift 975 50 311
Fung. undervisningsinspektør 33 08 57 47
Runar Nødtvedt
Avdelingsleder Skoppum arbeidslag 970 18 948
Avdelingsleder Åsen 975 50 330
Styrer Nordskogen barnehage 975 50 015
Avdelingsleder Basen 975 50 394
Park- og idrettssjef 975 50 040
Helsesykepleier 975 50 260
Driftsleder renhold 975 50 144
Tiltakskoordinator 33 08 53 35
975 50 242
Konsulent 33 08 52 80

Onsd, torsd & fred

Avdelingsleder 982 68 854
Rektor
Avdelingsleder Myrløkken og Øderydningen 975 50 186
Rådgiver 926 48 020
Styrerassistent 975 50 379
Konstituert enhetsleder 975 50 259
Avdelingsleder Dronningringen Bofellesskap 975 50 362
Styrerassistent 482 27 266
469 35 955
Saksbehandler 33 08 61 00 928 40 563
Avdelingsleder Tveiten 975 50 026
Enhetsleder 975 50 265
Rektor, Horten kulturskole 33 08 57 31 954 29 922
Rektor 33 08 10 30 997 49 809
Teamleder fysioterapi 409 06 086
Sentroveien 15, 3182 Horten 33 08 59 00

Åpningstid for sentralbordet er 08.00-15.30

lærer 33 08 10 30 926 88 667
Styrer 33 08 60 41 975 50 052
Rektor 975 50 035
Avdelingsleder Legevakt og Ø-hjelp 975 50 490
Fagleder vaskeri 484 91 506
Kommunalsjef Administrasjon 33 08 50 00 975 50 415
Helge Skatvedt
Saksbehandler 992 84 281
Avdelingsleder Baggerød Bofellesskap 954 09 300
Teamleder 975 50 404
Ingeniør 33 08 51 24 952 05 808
Kopstadveien 14, 3180 Nykirke, Sentralbord åpningstid 08.15-15.15. 481 75 888

Kontortid: 08.15-15.15

Enhetsleder Helse- og boligservice 975 50 474
Rådgiver - park og idrett 911 61 342
33 08 58 50 975 54 557
HOPP-koordinator skole
Rektor 404 65 085
Styrer 928 26 264
Undervisningsinspektør 471 45 007
Avdelingsleder 975 50 023
Rektor 975 50 420
Kommunedirektør 33 08 50 00 975 50 395
Ragnar Sundklakk
Kommunikasjonsrådgiver 976 17 522
Merkantil/koordinator 33 08 69 00
Avdelingsleder 414 14 342
Undervisningsinspektør 971 87 257
Utekontakten 975 50 439
Hilde R. Sørensen
Helsesykepleier 409 11 787
Kreftkoordinator 975 50 065 954 60 088

Hverdager 08.00 - 15.00

Rådgiver 33 08 50 89
Avdelingsleder 986 38 663
Teamleder Norskopplæring 33 08 57 46
Undervisningsinspektør 33 08 60 12 458 85 256
SFO-leder, Sentrum skole 992 86 709 975 50 302
Rektor 996 28 739
Næringssjef 975 85 864
Karl Jørgen Tofte
Teamleder Skolehelsetjenesten 975 50 432
Ernæringrådgiver 975 50 253
Undervisningsinspektør 33 08 57 47
Bente Tronrud
Konsulent 408 01 870
Styrerassistent 915 88 560
Evjeveien 16, 3189 Horten 33 08 69 60

Evjeveien 16

3189 Horten

954 60 088
Kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling 33 08 50 00
Silje Vaadal
Henvendelser utenfor arbeidstid - kl. 15.00-07.00 975 50 200
Fagleder Kjøkken 975 50 203
Ledende renholder 992 04 659
409 11 771
Utekontakten 975 50 482
Fagsjef landbruk
Sentralbord 33 08 57 30
Assisterende styrer 915 14 751 915 14 751
Driftsleder idrettshaller 941 46 746 975 50 495
Leder Mottaksteam og Aktivitetsteam 975 50 257
Rektor 33 08 60 11 932 11 143
SFO-leder 975 50 199
Avdelingsleder Syd og BPA 975 50 224
Inspektør 33 08 57 60
FAU-leder Borre ungdomsskole
Helsesykepleier 33 08 69 67
Driftsleder kjøkken 33 08 52 21 97550235/97554572
IT-Sjef
Styrerassistent 33 08 58 97 924 10 280
33 08 60 10
3184 Borre 33 08 69 00 975 50 184
Enhetsleder for rus og psykisk helse 959 20 168
Ergoterapeut 975 50 286
409 04 444
415 94 940

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284