Flyktningeteamet i NAV tilbyr hjelp etter Lov om Sosiale Tjenester i NAV, samt Lov om Introduksjonsordning. Formålet med tjenesten er:

 • Å bistå flyktninger i bosettingsfasen
 • Å bistå flyktninger til å komme inn i arbeids- samfunnslivet
 • Å koordinere flyktningarbeid på tvers av kommunale enheter

Hjemmetjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi ivaretar krav gitt i Helse - og omsorgstjenesteloven, Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien.

Å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende som ikke selv klarer å lage middag er det inngått samarbeid med kjøkkentjenesten om tilbudet som ikke er lovpålagt.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284