Kontaktinformasjon

Horten kommune Apotekergaten 12 Pb. 10
3191 Horten
E-post : postmottak@horten.kommune.no
Telefon
: 33 08 50 00

Faks
: 33 08 50 01
Org.nr.
: 964 951 284
Kontonr.
: 2291.17.80058
Kommunenr.
: 0701
Åpningstid
: 0800-1500
Det finnes for tiden ingen publiserte elementer i denne kategorien.
Levert av ACOS AS
Horten kommune - Apotekergt.12 - Pb 10, 3191 Horten - 33 08 50 00 postmottak@horten.kommune.no      Kommunikasjonsansvarlig Inger Lise Hansen - tlf 901 34 154 Inger.Lise.Hansen@horten.kommune.no